Posty

VideoBlog: Jest dobrze! - monetyzacja, praca, sen

Skarga z powodu nienależytego wykonania zadań przez policję

Podczłowiek, czyli jak polska policja zatrzymuje psychicznie chorych

Medytacja zamiast psychotropów?

Marihuana

Stygmatyzacja

Skutki uboczne psychotropów i pytanie do publiczności

Odpowiedzi na pytania i komentarz mojej mamy

Coś więcej o tym czym jest psychoza

"Każdy coś ma"