Posty

Skarga z powodu nienależytego wykonania zadań przez policję

Podczłowiek, czyli jak polska policja zatrzymuje psychicznie chorych

Choroba psychiczna a przemoc

6 zasad efektywnej terapii psychiatrycznej

Agnieszka

Marihuana

Odpowiedzi na pytania i komentarz mojej mamy

Coś więcej o tym czym jest psychoza