Posty

Skarga z powodu nienależytego wykonania zadań przez policję

Podczłowiek, czyli jak polska policja zatrzymuje psychicznie chorych

Przemoc w chorobie psychicznej [fakty i mity]