Posty

Bystrość i intelekt na psychotropach

Skarga z powodu nienależytego wykonania zadań przez policję

Podczłowiek, czyli jak polska policja zatrzymuje psychicznie chorych

Choroba psychiczna a przemoc

Medytacja zamiast psychotropów?

6 zasad efektywnej terapii psychiatrycznej

Agnieszka